Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [31 / 31] >

Płace i rozliczenia

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. - jak wpłynie na inne świadczenia pracownicze

Od 1 stycznia 2019 r. wzrasta do 2250 zł minimalne wynagrodzenie za pracę, które spowoduje podniesienie innych świadczeń pracowniczych. Chodzi o takie składniki, których wyliczenie uzależnione jest od minimalnej płacy. Są to m.in. dodatki za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń, wynagrodzenia za przestój czy za gotowość do pracy. Wyższa płaca minimalna oznacza również wyższe koszty zatrudnienia, w tym składek ZUS, m.in. dla przedsiębiorców korzystających z ich preferencyjnej wysokości. Ponadto podwyższeniu ulegnie minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która wyniesie 14,70 zł za godzinę.