Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [20 / 31] >

Związki zawodowe

Czy można zwolnić dyscyplinarnie członka zarządu zakładowej organizacji związkowej

W zakładzie pracy działa organizacja związkowa. Pracownik będący członkiem jej zarządu i wskazany imiennie jego uchwałą dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pracowniczych. Czy mogę rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia bez uprzedniej zgody zarządu organizacji związkowej? - pyta Czytelnik z Wrocławia.