Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [9 / 31] >

Prawo pracy

Czy podjęcie dodatkowej działalności przez pracownika może być przyczyną jego zwolnienia

W regulaminie pracy naszej firmy znajduje się zapis zobowiązujący pracowników do informowania pracodawcy o zamiarze podjęcia jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Pracownik został członkiem zarządu innej spółki i nie poinformował o tym pracodawcy. Nie mamy z tą osobą zawartej umowy o zakazie konkurencji. Zdaniem pracownika przekazanie informacji o podjęciu dodatkowej działalności nie było konieczne, gdyż spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec naszej firmy. Czy w oparciu o zapisy regulaminu pracy, w związku z tym, że pracownik zajmuje u nas wysokie stanowisko kierownicze, jego postępowanie może być podstawą do zwolnienia go z pracy? - pyta Czytelniczka z Sochaczewa.