Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [13 / 31] >

Wynagrodzenia

Czy z nagrody wypłaconej byłemu pracownikowi można dokonać potrącenia

Wynagrodzenie jednego z naszych pracowników, którego zatrudnienie zakończyło się 30 września 2018 r., było zajęte przez komornika z tytułu zobowiązań niealimentacyjnych. Niedługo wypłacimy byłemu pracownikowi należną mu dodatkową nagrodę. Czy powinniśmy ją przekazać komornikowi? W świadectwie pracy wykazaliśmy potrącone kwoty do dnia zakończenia zatrudnienia. Czy w tej sytuacji dokument ten będzie wymagać sprostowania? - pyta Czytelniczka z Bydgoszczy.