Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [14 / 31] >

Wynagrodzenia

Czy pracownikowi przysługuje odprawa lub odszkodowanie po rozwiązaniu umowy o pracę w przypadku przejściu zakładu na innego pracodawcę

Nasza spółka przejęła inny zakład pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Jeden z przejętych pracowników, zatrudniony od ponad 5 lat na czas nieokreślony, chce złożyć nam oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem lub za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Uzależnia je od tego, z tytułu którego rozwiązania umowy o pracę nabędzie prawo do odprawy pieniężnej z ustawy o zwolnieniach grupowych lub odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Czy każde z oświadczeń złożonych przez pracownika zobowiązuje nas do wypłaty tych świadczeń? - pyta Czytelnik z Olsztyna.