Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [15 / 31] >

Wynagrodzenia

Jak rozliczać wynagrodzenie w razie zwolnienia pracownika w celu załatwienia spraw prywatnych

Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw prywatnych pracownik powinien odpracować. Za ten czas przysługuje mu wynagrodzenie. Kodeks pracy nie reguluje, jak należy obliczać wynagrodzenie za czas odpracowywania zwolnienia. Pracodawca powinien uregulować tę kwestię w przepisach wewnątrzzakładowych lub uzgadniać ją każdorazowo z pracownikiem.