Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [28 / 31] >

O to pytają kadrowi

Czy pracodawca ma prawo przechowywać w swojej dokumentacji akty urodzenia dzieci pracowników

Nasza firma jest płatnikiem zasiłków. Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego potrzebujemy aktu urodzenia dziecka pracownika. Czy możemy kopię tego dokumentu przechowywać w aktach?