Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [21 / 31] >

Z wokandy

Napiwki wręczane pracownikom kasyna podlegają oskładkowaniu

Gromadzone przez pracowników napiwki, przechowywane w depozycie pracodawcy i wypłacane upoważnionym pracownikom na podstawie rejestru napiwków, stanowią podstawę obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2018 r., II UK 343/17).