Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [7 / 31] >

Temat miesiąca

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są nową formą oszczędzania. Będą tworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Dla podmiotów zatrudniających - wdrożenie i obsługa PPK to nowe obowiązki. W pierwszej kolejności obowiązek utworzenia PPK spoczywa na pracodawcach zatrudniających co najmniej 250 osób.