Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 31] >

Aktualności

Zmiany w dodatkach do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Od 22 listopada 2018 r. obowiązują nowe przepisy rozszerzające katalog żołnierzy uprawnionych do otrzymania dodatków. Dodatek służbowy z tytułu zajmowania stanowiska służbowego podwyższa się o 0,10% kwoty bazowej (tj. 150 zł) wszystkim żołnierzom na stanowisku referenta prawnego posiadającym aktualne prawo wykonywania zawodu