Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2016 z 2016-11-05

dodaj do notatnika < [3 / 23] >

PRAWO PRACY

Czy warto rozwiązywać konflikty z pracownikami w drodze mediacji

Sprawy pracownicze, które wymagają szybkiego rozstrzygnięcia i maksymalnego załagodzenia konfliktu, mogą być przedmiotem postępowania mediacyjnego. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to przed sądem nie mogą powoływać się na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.