Serwis Prawno-Pracowniczy nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW W 2017 R.

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r.

Wstęp Obowiązkiem pracodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika na podstawie zawiadomienia organów administracji państwowej i komorników. Pracodawca musi też na bieżąco informować te podmioty o każdej zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia, np. o osiąganiu przez zatrudnionego dłużnika wyłącznie wynagrodzenia minimalnego czy o rozwiązaniu z nim stosunku pracy. Za uchybienie tym obowiązkom pracodawcy grozi grzywna w wysokości do 2000 zł. Oprócz tego na pracodawcy ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków wynikających z zajęcia bądź za złożenie niezgodnego z prawdą...