Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga kadrowego

Dokształcanie pracowników - obowiązki i uprawnienia pracodawcy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Przez podnoszenie kwalifikacji należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Tabela 1. Kwalifikacja rodzaju kształcenia podejmowanego przez pracownika Rodzaj kształcenia Kwalifikacja Kształcenie