Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [7 / 31] >

Temat miesiąca

Jak zatrudnić pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego

Pracodawca może zatrudnić w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Młodociani powinni być zatrudniani na podstawie umów na czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach można ich zatrudnić na umowę o pracę na czas określony. Kodeks pracy określa, że młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy (§...