Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [16 / 31] >

ZUS

Utrwalona praktyka interpretacyjna ZUS – jak uzyskać informację w tym zakresie

Płatnicy składek nie mogą zostać obciążeni składkami ani dodatkowymi sankcjami za nieopłacenie składek w zakresie, w jakim zastosowali się do wytycznych organu prezentowanych w interpretacjach indywidualnych. Od 1 stycznia 2017 r.  ZUS ma obowiązek stosować się nie tylko do wydanych interpretacji indywidualnych, które są dla niego wiążące, ale również uwzględniać tzw. jednolitą praktykę interpretacyjną. Prawo do uzyskania indywidualnej interpretacji ZUS przysługuje przedsiębiorcom (przedsiębiorstwom) w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Podmioty uprawnione do uzyskania interpretacji Za przedsiębiorców uznaje się osoby...