Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [19 / 34] >

ZUS

Czy należy wypłacić świadczenie rehabilitacyjne pracownicy uprawnionej do emerytury

Pracownicy przyznano świadczenie rehabilitacyjne na okres 3 miesięcy. Jednak w czasie pobierania tego świadczenia (po 1 miesiącu) złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, na co pracodawca wyraził zgodę. Rozwiązanie umowy nastąpi w związku z przejściem tej osoby na emeryturę. Czy w tej sytuacji wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca dokonuje do dnia rozwiązania stosunku pracy, czy za cały przyznany okres – pyta Czytelniczka z Koszalina.