Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [30 / 30] >

Płace i rozliczenia

Jak liczyć okres zwolnienia z obowiązku składek na FP i FGŚP

Okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP płatnicy powinni liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie uprawniające do ulgi, np. zakończenie urlopu macierzyńskiego. Należy jednak pamiętać, że powyższe zwolnienie dotyczy kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconych (postawionych do dyspozycji) w okresie przysługującego zwolnienia.