Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [19 / 30] >

Bezpieczna praca

Czy po zmianie nazwy stanowiska pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy

Pracodawca w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego zmienił nazewnictwo kilku stanowisk pracy. Czy pracownik, któremu zmieniono stanowisko pracy wyłącznie w związku z modyfikacją jego nazwy, bez formalnej zmiany zakresu obowiązków, powinien ponownie przejść instruktaż stanowiskowy? Przechowywana w aktach osobowych karta szkolenia wstępnego z zakresu bhp zawiera wskazanie konkretnego stanowiska pracy. Czy w związku ze zmianą nazewnictwa stanowisk pracy istnieje możliwość sporządzenia nowej karty ze wskazaniem nowego stanowiska bez przeprowadzenia ponownego instruktażu stanowiskowego – pyta Czytelnik z Kalisza.