Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [21 / 31] >

Związki zawodowe

Jak ustalić wynagrodzenie działacza związkowego

Zakładowa organizacja związkowa wystąpiła o zwolnienie z wykonywania pracy pracownika związkowca na okres kadencji w zarządzie związku. Jak ustalić jego wynagrodzenie – pyta Czytelnik z Iławy. Za czas zwolnienia pracownikowi - działaczowi związkowemu przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość należy obliczyć według reguł obowiązujących przy wyliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Aby prawidłowo ustalić wynagrodzenie za zwolnienie od pracy na czas wykonywania zadań w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, należy w pierwszej kolejności ustalić miesięczne wynagrodzenie działacza, biorąc pod uwagę składniki zarówno o...