Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [14 / 31] >

Wynagrodzenia

Komu przysługuje prawo do wynagrodzenia prowizyjnego

W naszym urzędzie zajmujemy się czynnościami z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Czy do wynagrodzenia prowizyjnego z tego tytułu mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – pyta Czytelnik z Gdańska. Tak. Wynagrodzenie prowizyjne przysługuje wyłącznie tym pracownikom samorządowym, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pracownikom samorządowym, a więc osobom zatrudnionym np. w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin czy w ich jednostkach organizacyjnych, może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne. Jest to świadczenie fakultatywne....