Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [11 / 31] >

Prawo pracy

Czy zgoda rektora jest niezbędna do podjęcia przez wykładowcę dodatkowego zatrudnienia

Nauczyciel akademicki zatrudniony na uczelni publicznej (jako w podstawowym miejscu pracy) zamierza podjąć dodatkowe zatrudnienie na etacie dyrektora w prywatnej firmie informatycznej. Czy powinien występować do rektora o udzielenie zgody na to zatrudnienie – pyta Czytelnik z Krakowa. Nie. W podanych okolicznościach zgoda rektora na podjęcie dodatkowej pracy nie jest konieczna. Nauczyciel akademicki może podjąć zatrudnienie bez zgody rektora u dodatkowego pracodawcy nieprowadzącego działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej. Nauczyciel akademicki zatrudniony na uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach...