Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [29 / 30] >

Prawo w jednostkach budżetowych

Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli po wejściu w życie reformy oświaty

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Stanowisko, na którym nauczyciel zostanie zatrudniony, musi być zgodne z posiadanymi przez niego kwalifikacjami. Stanowisko to musi być także odpowiednie do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego. W związku z reformą oświaty dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć – w innym przedszkolu, innej szkole lub ich zespole – będzie wymagało pisemnej zgody dyrektora placówki, w której jest zatrudniony nauczyciel. Regulacja ta obowiązuje od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.