Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [22 / 31] >

Z wokandy

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę chronionemu działaczowi związkowemu

Szczególna ochrona działacza związkowego nie ma charakteru bezwzględnego. Sąd może oddalić jego roszczenie o przywrócenie do pracy i zasądzić odszkodowanie, jeżeli przyczyna wypowiedzenia była uzasadniona i nie była w jakikolwiek sposób związana z pełnioną funkcją związkową (wyrok Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2017 r., I PK 221/16). Pracownica była zatrudniona w szkole na stanowisku głównej księgowej na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Rada miasta postanowiła o utworzeniu Biura Finansów Oświaty (BFO), które miało przejąć prowadzenie obsługi księgowo-finansowej...