Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [14 / 30] >

Wynagrodzenia

Jak obliczać ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych

Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy. Jednak nie zawsze pracodawca jest w stanie udostępnić komputer, telefon czy auto, szczególnie gdy pracownik pełni swoje obowiązki np. w domu czy w terenie. Pracodawca i pracownik mogą wówczas określić zasady wykorzystywania przez pracownika sprzętu niezbędnego do pracy, stanowiącego jego własność. Pracownikowi, który używa w pracy swoich sprzętów, przysługuje ekwiwalent pieniężny.