Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [6 / 31] >

O tym się mówi

Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Sejm znowelizował przepisy regulujące zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Przewidują one nowy typ zezwolenia na pracę sezonową obejmujący okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowo, zmienione regulacje wprowadzają nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę, a także uszczelniają uproszczoną procedurę przyjmowania obcokrajowców do pracy. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw dostosowuje nasze krajowe prawo do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014...