Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [27 / 31] >

O to pytają kadrowi

Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne

Pracownik ustnie oświadczył swojemu szefowi, że wypowiada umowę o pracę. Nie chce dać nam tego na piśmie. Co zrobić w takim przypadku? Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Jednak nie ma żadnego przepisu, który stwierdzałby, że wypowiedzenie w formie ustnej jest z mocy prawa nieważne. W tej sytuacji należy uznać, że pracownik skutecznie złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę i nastąpi jej rozwiązanie po upływie okresu wypowiedzenia. Ewa...