Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [1 / 30] >

Aktualności

Zmiany w zasadach zatrudniania urzędników i pracowników sądów i prokuratury

Znowelizowane zostały przepisy w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Zmiany polegają na doprecyzowaniu dotychczasowych regulacji poprzez dodanie § 16a, w którym jednoznacznie określono że urzędnik lub inny pracownik