Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [2 / 30] >

Aktualności

Zmiany w świadczeniach socjalnych dla funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

Zmiany przepisów w tym zakresie mają charakter dostosowujący który polega m.in. na zastąpieniu regulacji dla funkcjonariuszy celnych na regulacje odnoszące się do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zmienione zostały podmioty  uprawnione do wypłaty świadczeń socjalnych. Dotychczas  świadczenia te były przyznawane przez