Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [2 / 31] >

Aktualności

Zmiany w świadczeniach socjalnych dla funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

Zmiany przepisów w tym zakresie mają charakter dostosowujący który polega m.in. na zastąpieniu regulacji dla funkcjonariuszy celnych na regulacje odnoszące się do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zmienione zostały podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń socjalnych. Dotychczas świadczenia te były przyznawane przez kierowników urzędów. Po zmianie podmiotem uprawnionym do wypłaty jest kierownik jednostki organizacyjnej. Wszystkie zmiany przepisów zawarte w niniejszym rozporządzeniu wynikają z konieczności ich dostosowania do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, które weszły w życie 1 marca 2017 r. Takie zmiany wprowadziło...