Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [5 / 30] >

Aktualności

Wprowadzenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do systemu emerytalnego służb mundurowych

  Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 3 marca 2015 r. (sygn.akt K 39/13) znowelizowana została ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży