Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [ / 0] >

Jak prawidłowo ustalić kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

W przypadku gdy kwota zasiłku macierzyńskiego netto (czyli pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy) jest niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego (w 2017 r. – 1000 zł),  wówczas należy ją podwyższyć do gwarantowanego minimum. Różnica między zasiłkiem macierzyńskim a świadczeniem rodzicielskim nazywana jest „podwyższeniem zasiłku macierzyńskiego”. Świadczenie rodzicielskie wynoszące 1000 zł przysługuje z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie osobom niemającym prawa do zasiłku macierzyńskiego z powodu niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu oraz niemającym uprawnień do świadczeń "pozaubezpieczeniowych" związanych z macierzyństwem...