Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [ / 0] >

Czy nagrody rzeczowe wygrane w konkursie podlegają składkom ZUS

Oskładkowanie nagrody rzeczowej zależy od tego, czy jest ona przyznawana w konkursie organizowanym tylko dla pracowników czy też w konkursie otwartym, w którym udział mogą wziąć także osoby spoza firmy. Jeśli konkurs jest przeznaczony tylko dla pracowników, wartość nagrody rzeczowej należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek, jeżeli stanowi ona przychód ze stosunku pracy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy...