Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [ / 0] >

Kiedy prowadzenie działalności gospodarczej stanowi tytuł do podlegania obowiązkowi ubezpieczeń

Prowadzenie działalności gospodarczej stanowi tytuł do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jeżeli taka działalność jest wykonywana. Bez znaczenia dla obowiązku ubezpieczeń pozostaje, że stopień natężenia jej wykonywania może się w tym czasie zmieniać (wyrok Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt II UK 152/16). Aplikantka adwokacka - A.B. do 31 lipca 2012 r. podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia w kancelarii adwokackiej Adwokat I. R., a także współpracowała z inną kancelarią adwokatów i radców prawnych na podstawie umowy...