Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [ / 0] >

30 września 2017 r. mija termin wpłaty drugiej raty odpisu na zfśs

Pracodawcy, którzy w 2017 r. obowiązkowo tworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, powinni przekazać do końca września na wyodrębniony rachunek funduszu pozostałą część odpisu podstawowego i odpisy fakultatywne, jeżeli do 31 maja br. przekazali co najmniej 75% odpisu podstawowego. Tego obowiązku nie mają pracodawcy, którzy w terminie wpłaty I raty przekazali 100% odpisu na zfśs. Przepisy ustawy o zfśs nakładają na zakład pracy, który tworzy fundusz obligatoryjnie, obowiązek przekazywania odpisu ustalonego na dany rok w dwóch ratach, w terminach i w...