Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [ / 0] >

Jak pracodawca może dofinansować wyprawki szkolne dla dzieci pracowników

Z początkiem roku szkolnego pracodawcy często dofinansowują wyprawki szkolne dla dzieci pracowników. Najczęściej wykorzystują do tego środki pochodzące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W takim przypadku wartość wyprawek może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, ograniczonego jednak do 380 zł w roku podatkowym. Wyprawki te są natomiast całkowicie zwolnione ze składek ZUS. W zależności od tego, jakimi funduszami firma dysponuje, pomoce szkolne można ufundować: z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszu socjalno-bytowego lub podobnych funduszy, ze środków związków zawodowych, ze środków bieżących...