Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [16 / 31] >

Wynagrodzenia

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest zwolniony z podatku i składek ZUS

Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być opodatkowany i oskładkowany – pyta Czytelnik z Łomży. Organy podatkowe uznają, że ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, którego wysokość została ustalona bez odniesienia do rzeczywiście poniesionych przez pracowników kosztów prania, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast według ZUS tego rodzaju ekwiwalent nie jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia...