Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [10 / 31] >

Prawo pracy

Jakie są konsekwencje przejścia zakładu pracy dla pracowników niezatrudnionych na umowę o pracę

W razie przejęcia zakładu pracy nowy pracodawca powinien kontynuować zatrudnienie pracowników na podstawie powołania, mianowania, wyboru albo spółdzielczej umowy o pracę. Jeżeli nie jest to możliwe, to konieczne będzie zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. Z dniem przejęcia zakładu pracy pracodawca zobowiązany jest zaproponować wspomnianym pracownikom nowe warunki pracy i płacy. Oprócz pracowników wykonujących pracę w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, są też pracownicy wykonujący pracę na innych podstawach prawnych. Należy bowiem pamiętać, że pracownikiem jest...