Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [10 / 34] >

Prawo pracy

Czy z powodu choroby pracownik może później wnieść sprzeciw od kary porządkowej

Pracownica 21 lipca 2017 r. została ukarana karą nagany. Złożyła sprzeciw od tej kary 31 lipca 2017 r. (data stempla pocztowego), który dotarł do nas 4 sierpnia 2017 r. W odpowiedzi na sprzeciw pracownicy powiadomiliśmy ją, że nie będzie on przez nas rozpatrzony, ponieważ zastał wniesiony po terminie. Pracownica odwołała się do sądu pracy, wskazując, że od 24 lipca 2017 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim i jest niezdolna do pracy, zatem nie mogła wnieść sprzeciwu w terminie. Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Czy ma rację i powinniśmy anulować karę nagany – pyta Czytelnik z Krakowa.