Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [13 / 31] >

Prawo pracy

Czy bez zgody rady gminy można zmienić warunki zatrudnienia pracownika-radnego

Jeden z naszych pracowników jest radnym rady gminy. Czy są w tym przypadku ograniczenia w zakresie zmian stosunku pracy (wręczenia mu wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcia porozumienia zmieniającego), jeżeli tak, to jakie – pyta Czytelnik z Konina. Zarówno w odniesieniu do wypowiedzenia definitywnego, jak i przed zastosowaniem wypowiedzenia zmieniającego wobec pracownika - radnego niezbędne jest uzyskanie zgody rady gminy. Wymóg ten nie obejmuje zawieranych z radnym porozumień zmieniających warunki zatrudnienia. W związku z wykonywaniem mandatu radny rady gminy (tak samo jak...