Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [7 / 34] >

O tym się mówi

Co zmieni się w ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy rozszerza krąg osób objętych ochroną. Ochronie będą podlegały takie osoby pozostające z pracodawcą w stosunku pracy jak małżonek pracodawcy, ich dzieci, rodzice, a także rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, szwagierki i szwagrzy. Ochrona nie będzie jednak dotyczyć pomocy domowej, zatrudnionej przez osobę fizyczną.