Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [8 / 34] >

Temat miesiąca

Na jakich zasadach będzie można zatrudniać cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady zatrudniania w Polsce obywateli państw spoza UE i EOG. Nowe zasady będą dotyczyły w szczególności wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać m.in. najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Obywatele niektórych państw będą mogli uzyskać wpis wielosezonowy (do 3 lat) oraz możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.