Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [23 / 31] >

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Czy pracownik niepełnosprawny ma prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych

Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Praca wykonywana ponad te normy, pomimo że narusza przepisy o czasie pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za które przysługuje zatrudnionemu rekompensata. Czas pracy osoby niepełnosprawnej regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Normy czasu pracy Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie...