Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [30 / 31] >

O to pytają kadrowi

Czy pracownik może z góry zgodzić się na potrącenia z wynagrodzenia

Pracodawca ma zamiar zobowiązać nowych pracowników do podpisania oświadczenia, że w przypadku pomyłki w naliczaniu ich wynagrodzenia wyrażają oni zgodę na dobrowolne potrącenie z pensji nienależnie wypłaconych świadczeń. Czy takie oświadczenie jest dopuszczalne? NIE. Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie z wynagrodzenia musi dotyczyć ściśle określonej wierzytelności. Dlatego dokument, który chce sporządzić pracodawca, nie będzie miał żadnej mocy prawnej. Dopiero kiedy powstanie nadpłata wynagrodzenia pracodawca może negocjować z pracownikiem wyrażenie przez niego dobrowolnej zgody na jej potrącenie z pensji. Joanna Skrobisz...