Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 31] >

Aktualności

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Organy Krajowej Administracji Skarbowej zostały upoważnione do wykonywania spraw związanych z wymianą informacji podatkowych na wniosek (lub z urzędu) z innymi państwami, z automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz z udostępnieniem innym organom (na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej) informacji podatkowych uzyskanych od innych państw, a także do nakładania kar pieniężnych. Ponadto określony został terytorialny zasięg działania upoważnionych organów. Zgodnie z nim Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu został upoważniony do: wymiany informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z innymi państwami,...