Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [2 / 31] >

Aktualności

Nowe zasady przesłuchania świadka w trakcie kontroli celno-skarbowej

Określono nowy sposób przesłuchania kontrolowanego lub świadka przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesną rejestracją obrazu i dźwięku. Nowe przepisy regulują szczegółowo rejestrację zapisu obrazu lub dźwięku, a także: rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku przesłuchania na odległość kontrolowanego lub świadka dla celów kontroli celno-skarbowej, np. karta pamięci, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, np. kopiowania zapisu będzie dokonywać osoba upoważniona zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostce organizacyjnej KAS, jak...