Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 31] >

Aktualności

Zmiany w programie „Rodzina 500+”

Nowelizacja doprecyzowuje dotychczasowe przepisy w zakresie wspierania rodzin. Zmiany obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze "program Rodzina 500+", a także świadczenia alimentacyjne. W przypadku świadczeń rodzinnych i wychowawczych zadania związane z ich koordynacją zostały przeniesione do kompetencji wojewody (obecnie są one w kompetencji marszałków województwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o powyższe świadczenia). Zmiana kompetencji nastąpi od 1 stycznia 2018 r. Ponadto przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko doprecyzowane zostały definicje utraty dochodu bądź...