Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [4 / 31] >

Aktualności

Zmiany w dokumentowaniu prawa do świadczenia wychowawczego

W związku z nowelizacją przepisów dotyczącą uszczelnienia programu "Rodzina 500+", określono nowy sposób postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego. Zrezygnowano z ustawowego wzoru wniosku o przyznanie tego świadczenia. Na nowy okres zasiłkowy wprowadzono katalog podstawowych danych, jakie muszą być zawarte we wniosku oraz w oświadczeniach i zaświadczeniach składanych jako załączniki niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Nowym rozwiązaniem będzie konieczność złożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku dochodowego...