Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 31] >

Aktualności

Zmiany w trybie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych

Określony został nowy tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych. Zrezygnowano z obligatoryjnego wzoru wniosku w tym zakresie. Ponadto wszelkie oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny składane będą przez wnioskodawcę, który jest stroną postępowania administracyjnego. Nowością będzie konieczność złożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego o formie i opłacanego podatku dochodowego, wysokości przychodów oraz stawce podatku przez członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto od nowego okresu zasiłkowego uwierzytelnianie...