Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 34] >

Aktualności

Zmiany w trybie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych

Określony został nowy tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych. Zrezygnowano z obligatoryjnego wzoru wniosku w tym zakresie. Ponadto wszelkie oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny składane będą przez wnioskodawcę, który jest stroną postępowania administracyjnego. Nowością będzie