Serwis Prawno-Pracowniczy nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [6 / 31] >

Aktualności

Minimalna stawka wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia

Uregulowany został sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym pracowników wykonujących zawody medyczne. Ustalone zostały najniższe wynagrodzenia, poniżej których pracodawca nie będzie mógł ustalać wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych grup. Dlatego nie ma określonych górnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (tak jak ma to miejsce przy tworzeniu siatek płac). W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało w kwocie proporcjonalnej do etatu określonego w umowie o pracę. Do 31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze będą musiały...