Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [27 / 27] >

Płace i rozliczenia

Jak wyliczać przychody pracownicze po przekroczeniu limitów składkowo-podatkowych w 2017 r.

Wyliczając przychody pracownika, należy pamiętać o limitach składkowych i podatkowych. Po ich przekroczeniu inaczej kalkuluje się wynagrodzenie. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także na Fundusz Emerytur Pomostowych należy opłacać w roku kalendarzowym do czasu, aż podstawa ich wymiaru osiągnie limit w wysokości 127 890 zł. Inaczej jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który jest progresywny (wynosi 18% lub 32%). Podatek ten powinien być naliczany według wyższej stawki dopiero po przekroczeniu określonego progu dochodu w roku kalendarzowym od następnego miesiąca, w którym doszło do przekroczenia.