Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [11 / 27] >

Wynagrodzenia

Czy odprawa rentowa przysługuje po kilku latach od rozwiązania umowy o pracę

Stosunek pracy jednej z naszych wieloletnich pracownic ustał 31 października 2012 r. (w wyniku wypowiedzenia przez pracodawcę). Od tego dnia do 30 kwietnia 2013 r. była pracownica przebywała na nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim. W tym czasie złożyła wniosek o przyznanie renty chorobowej, którą otrzymała na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2016 r. Pod koniec lipca 2017 r. osoba ta wystąpiła do nas z żądaniem wypłaty odprawy rentowej. Czy ma do niej prawo – pyta Czytelniczka z Olsztyna.